Ministerstvo zahr. vecí a eur. záležitostí

MZV SR

Odovzdanie originálov poverovacích listín veľvyslankyňou BOSNY a HERCEGOVINY J. E. Danka SAVIĆ (ENSK).

Odovzdanie originálov poverovacích listín veľvyslancom MEXIKA J. E. Luis Alfonso De Alba GÓNGORA (EN ↔ SK).

Odovzdanie originálu poverovacích listín veľvyslancom BURKINA FASO J. E.  Paulom Robertom Tiendrebeogom do rúk pána prezidenta SR (FRSK).

Odovzdanie kópií poverovacích listín veľvyslancom BURKINA FASO J. E.  Paulom Robertom Tiendrebeogom do rúk pána štátneho tajomníka MZVaEZ SR (FRSK).

Tlačová konferencia p. ministra Lajčáka s macedónskym ministrom zahraničných vecí (EN ↔ SK).

Ministerstvo hospodárstva SR

MHSR

Tlmočenie rokovania p. ministra Malatinského s indickým veľvyslancom (EN ↔ SK).

Tlmočenie rokovania p. ministra Malatinského s veľvyslancom Kórejskej republiky (EN ↔ SK).

Tlmočenie rokovania p. ministra Malatinského s tureckými podnikateľmi (EN ↔ SK).

Tlmočenie rokovania p. ministra Malatinského s predstaviteľmi EUROMINES (EN ↔ SK).

Tlmočenie rokovania p. ministra Malatinského s delegáciou Saudskej Arábie za prítomnosti saudskoarabského princa (EN ↔ SK).

Tlmočenie delegácii z ministerstva hospodárstva v Bruseli na rokovaní k operačnému programu kvalita životného prostredia (EN ↔ SK).

Tlmočenie na rokovaní pána štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR, pána Dušana Petríka s riaditeľom odboru jadrovej bezpečnosti EBRD, pánom Vince Novakom (EN ↔ SK).

Slovenská agentúra životného prostredia

SAZP_2

Dvojdňový medzinárodný workshop na tému usmernení k nakladaniu s odpadom z olovených akumulátorov šetrnému k životnému prostrediu (ENFR).

Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR

ambassade

Sprevádzanie francúzskej delegácie počas príprav na príchod francúzskeho prezidenta, ako aj počas samotnej návštevy Jeho Excelencie pána prezidenta F. Hollanda. (FR ↔ SK)

edukos

edukos

Konferencia: „Aplikácia probačných programov v praxi“ za prítomnosti ministra spravodlivosti pána Tomáša Borca. (FR ↔ SK)

e-learnmedia, s.r.o.

elearnmedia

Konferencia o elektronickom vzdelávaní CAFÉ 2013. (EN ↔ SK)

Konferencia o elektronickom vzdelávaní CAFÉ 2012. (EN ↔ SK)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MFSR_modr

Workshop:

Kontrola a audit štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na Slovensku a ich vplyv na finančnú implementáciu“ za prítomnosti predstaviteľov Európskeho dvora audítorov a DG EMPL. (EN ↔ SK)

 

SARIO

SARIO

6. Slovenská kooperačná burza 2012 za prítomnosti premiéra SR Róberta Fica a premiéra Bulharskej republiky Bojka Borisova. (EN ↔ SK)

Trnavský samosprávny kraj

Trnavsky samospravny

Návšteva bývalého ministra školstva Rumunskej republiky Cristiana Mihaia Adomnițeia u predsedu Trnavského samosprávneho kraja. (EN ↔ SK)

Návšteva predstaviteľov provincie Východné Flámsko u predsedu Trnavského samosprávneho kraja. (EN ↔ SK)

Návšteva chargée d’affaire Julie Smyth z Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska u predsedu Trnavského samosprávneho kraja. (EN ↔ SK)

Erasmus Hogeschool Brussel

Erasmus Hogeschool

Konzorcium rektorov magrebských univerzít v rámci programu Európskej komisie Tempus UMEI (EN ↔ FR).