O mne

Od roku 2014 som akreditovanou tlmočníčkou pre inštitúcie EÚ.

Vyštudovala som Filologickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo, anglický jazyk a kultúra a francúzsky jazyka a kultúra (2005).

V rokoch 2011/2012 som absolvovala dvojsemestrálne postgraduálne štúdium s názvom Európsky kurz konferenčného tlmočenia (EKKT), ktorý organizuje Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Európskou komisiou a Európskym parlamentom. V roku 2013 som absolvovala tlmočnícku stáž na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu.

Ako tlmočníčka a prekladateľka s pracovnými jazykmi angličtinafrancúzština pracujem už 8 rokov. Počas svojej tlmočníckej a prekladateľskej praxe som konzekutívne a simultánne odtlmočila viac ako 3 000 hodín a preložila 2 000 strán textov z rôznych oblastí.

Kľúčové slová:

Pro Interpreter – simultánne, konferenčné a konzekutívne tlmočenie, tlmočník a prekladateľ, preklady jazykov angličtina, francúzština, Bratislava, Trnava

Zuzana DAVID

Pro Interpreter - simultánne, konferenčné, konzekutívne, tlmočenie, tlmočník, preklady, prekladateľ, angličtina, francúzština, Bratislava, Trnava


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/1/4/14e872a9-645e-416a-92e0-e250b3af1257/prointerpreter.sk/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Nie je možné pridávať komentáre.